CYRRUS FX logo

CYRRUS FX vznikl v roce 2014 akvizicí společnosti Accredi a.s., která rozvíjí technologie zahraničního platebního styku už od roku 2009.

Díky zkušenostem majitelů a nejvyššího managementu společnosti z nadnárodních bankovních institucí v ČR, Londýně i New Yorku, jsme zavedli optimalizaci plateb, inkas i ostatních služeb. Díky inovativnímu přístupu se můžeme pochlubit exkluzívním nastavením interního systému platebního styku tak, že CYRRUS FX dosahuje dynamického snižování doby trvání plateb od klienta k zákazníkovi za původních cenových podmínek a to do velké většiny světových krajin.

Naším cílem je vytvořit konkurenční prostředí a zajistit racionální cenovou politiku za služby, která odpovídá standardům velkých světových ekonomik.

Povinně zveřejňované údaje

Název společnosti
CYRRUS FX, a. s.
IČ:
28880293
DIČ:
CZ28880293
Základní kapitál:
10 501 000 CZK
Právní forma:
akciová společnost
Zápis v obchodním rejstříku:
v Praze, oddíl C, vložka 15217
Bankovní spojení:
ČSOB
SWIFT
CEKOCZPP
Číslo účtu
261593318 / 0300
IBAN
CZ57 0300 0000 0002 6159 3318