Měnový forward

Jedná se o platební nástroj pro zajištění měny za předem dohodnutý kurz, k předem stanovenému datu.

Zajištění se realizuje na konkrétní objem finančních prostředků k určitému datu.

Forwardy nabízíme v měnách EUR a USD. Minimální částkou k zajištění je ekvivalent       10 000 EUR.

měny

Mějte měnové riziko pod kontrolou

V důsledku neustálých tržních výkyvů měny jsou veškeré Vaše transakce v cizích měnách vystaveny riziku tvorby kurzových ztrát. Pomocí měnových forwardů můžete nebezpečí ztrát eliminovat tím, že si zafixujete měnový kurz k určitému datu, který je neměnný. I přes neustálou volatilitu na měnovém trhu tak budete chráněni proti případným kurzovým ztrátám a budete mít jistotu Vámi zvoleného kurzu. Měnový forward jde zkrátit nebo prodloužit pomocí měnového swapu.

Stačí pouze 3 kroky

fx man

2.

POTŘEBNÉ DOKUMENTY

Kopie dokladů + výpisy z účtů

3.

SLOŽENÍ 5% ZÁLOHY

 

Příklad měnového forwardu (modelová situace)

Klient má k 1.3. 2024 na účtu 100 000 EUR, očekává posílení CZK, hodlá se zajistit na 1 měsíc. Aktuální spotový kurz je 24,70 EUR/CZK, 1 měsíční forwardový kurz je 24,80 EUR/CZK.

1

Klient uzavírá 1 měsíční forwardový kontrakt na prodej 100 000 EUR za kurz 24,80 EUR/CZK s vypořádáním na 1.4. 2024.

2

Složil 5% zálohu tj. 5 000 EUR (záloha se skládá v CZK a je vratná).

3

Při vypořádání dodává do CYRRUS 95 000 EUR a CYRRUS mu vrací 2 480 000 CZK.

4

Pokud je v době vypořádání forwardu spotový kurz nižší než 24,80 EUR/CZK (CZK je silnější), klientovi se zajištění vyplatilo, v opačném případě realizoval ztrátu, kterou je nutno chápat jako náklad zajištění.

5

V případě, že klient nemá na vypořádání forwardu, může si forward prodloužit (tzv. swapem).

Proces uzavření a vypořádání forwardu

fx man

1.

Složení 5% vratné zálohy z částky forwardu

 

2.

Ve chvíli připsání zálohy může klient sjednat forward

Částka + kurz a valuta vypořádání forwardu

3.

Po sjednání forwardu dostanete tzv. konfirmaci

Kompletní shrnutí všech parametrů transakce

4.

Jeden den před koncem platnosti forwardu je klient telefonicky kontaktován kvůli uhrazení prostředků

5.

V den vypořádání forwardu dojde k převodu prostředků na klientův Finanční účet

Proč právě my?

  • Máme ty nejlepší kurzy na trhu

  • Nízké limity částek pro sjednání

  • Jsme flexibilní díky možnosti zkrácení či prodloužení forwardu