Měnový forward

check

Jedná se o budoucí směnu cizí měny (EUR, USD) do českých korun za předem dohodnutý kurz.

check

Zajištění se realizuje na konkrétní objem financí v cizí měně k určitému datu.

check

Forwardy nabízíme v EUR, USD a minimální částkou je ekvivalent cca 10 000 eur.

Chci forwardové zajištění měny

Kontaktujte nás
měny

Mějte měnové riziko pod kontrolou

V důsledku konce intervencí a následného posílení české koruny jsou veškeré Vaše obchody v cizí měně vystaveny riziku pohybu měnového kurzu. Pomocí měnových forwardů/swapů můžete nebezpečí eliminovat s tím, že si dohodnete měnový kurz k určitému datu, který je neměnný. V momentě, když bude cena koruny klesat nebo růst, máte do budnoucna jistotu dohodnutého kurzu. Měnový forward jde zkrátit nebo prodloužit pomocí měnového swapu.

Stačí pouze 3 kroky

2.

POTŘEBNÉ DOKUMENTY

Kopie dokladů + výpisy z účtů

3.

SLOŽENÍ 5% ZÁLOHY + POPLATEK ZA SLUŽBU

Účty u ČSOB a ING BANK

PŘÍKLAD MĚNOVÉHO FORWARDU (MODELOVÁ SITUACE)

Klient má k 1.4. 2017 na účtu 100 000 EUR, očekává posílení CZK, hodlá se zajistit na 1 měsíc. Aktuální spotový kurz EUR/CZK, 1 měsíční forwardový kurz je 26,80 EUR/CZK.

1

1

Klient uzavírá 1 měsíční forwardový kontrakt na prodej 100 000 eur za kurz 26,80 EUR/CZK s vypořádáním na 1.5. 2017.

2

2

Složil 5% zálohu tj. 5 000 EUR (záloha je vratná, pouze se z ní strhne poplatek 0,30% tj 300 EUR).

3

3

Při expiraci dodává do banky 95 300 EUR a banka mu vrací 2 680 000 CZK.

4

4

Pokud je v době expirace forwardu spotový kurz nižší než 26,80 EUR/CZK (CZK je silnější), klientovi se zajištění vyplatilo, v opačném případě realizoval ztrátu, kterou je nutno chápat jako náklad zajištění.

5

5

V případě, že klient nemá na zaplacení forwardu, může si forward prodloužit (tzv. swapem) za stanovený poplatek viz ceník (podle objemu v CZK).

PROCES UZAVŘENÍ FORWARDU

1.

Složení vratné zálohy z částky forwardu.

Z 5% zálohy se pouze strhne jednorázový poplatek podle objemu transakce.

2.

V momentě připsání můžeme dohodnout forward.

Částku + kurz a valutu vypořádání forward.

3.

Následující den dodáme výpis.

Částka, valuta, kurz forward.

4.

Dva dny před ukončením forwardu voláme klientovi, aby douhradil zbytek peněz na dohodnutý forward po odečtení poplatků a zálohy.

5.

V momentě připsání peněz od klienta a provedení forwardu musí klient zavolata nahrát s makléřem převod peněz na jeho účet.

PROČ PRÁVĚ MY?

ok

Máme ty nejlepší kurzy oproti bankám

ok

Zajištění pohybu kurzu do budoucna

ok

Možnost uzavření forwardu prostřednictvím swapu
(Lze uzavřít dříve před dohodnutým forwardem nebo přesunout na později.)

POPLATEK ZA SLUŽBU

Objem transakce (v CZK) Poplatek za sjednání FX transakce
250 000 - 1 milion 0.60 %
1 milion - 5 milionů 0.30 %
> 5 milionů 0.15 %

MÁTE O MĚNOVÝ FORWARD ZÁJEM?