Měnový forward

Jedná se o platební nástroj pro zajištění měny za předem dohodnutý kurz k předem stanovenému datu

Zajištění se realizuje na konkrétní objem finančních prostředků k určitému datu

Forwardy nabízíme v měnách EUR a USD. Minimální částkou k zajištění je          ekvivalent 100 000 CZK

měny

Mějte měnové riziko pod kontrolou

V důsledku neustálých tržních výkyvů měny jsou veškeré Vaše transakce v cizích měnách vystaveny riziku tvorby kurzových ztrát. Pomocí měnových forwardů můžete nebezpečí ztrát eliminovat tím, že si zafixujete měnový kurz k určitému datu, který je neměnný. I přes neustálou volatilitu na měnovém trhu tak budete chráněni proti případným kurzovým ztrátám a budete mít jistotu Vámi zvoleného kurzu. Měnový forward jde zkrátit nebo prodloužit pomocí měnového swapu.

Stačí pouze 3 kroky

fx man

2.

POTŘEBNÉ DOKUMENTY

Kopie dokladů + výpisy z účtů

3.

SLOŽENÍ 10% ZÁLOHY + POPLATEK ZA SLUŽBU

 

Příklad měnového forwardu (modelová situace)

Klient má k 1.4. 2021 na účtu 100 000 EUR, očekává posílení CZK, hodlá se zajistit na 1 měsíc. Aktuální spotový kurz EUR/CZK, 1 měsíční forwardový kurz je 26,80 EUR/CZK.

1

Klient uzavírá 1 měsíční forwardový kontrakt na prodej 100 000 eur za kurz 26,80 EUR/CZK s vypořádáním na 1.5. 2021.

2

Složil 10% zálohu tj. 10 000 EUR (záloha je vratná, pouze se z ní strhne poplatek 0,30% tj 300 EUR).

3

Při expiraci dodává do banky 90 300 EUR a banka mu vrací 2 680 000 CZK.

4

Pokud je v době expirace forwardu spotový kurz nižší než 26,80 EUR/CZK (CZK je silnější), klientovi se zajištění vyplatilo, v opačném případě realizoval ztrátu, kterou je nutno chápat jako náklad zajištění.

5

V případě, že klient nemá na zaplacení forwardu, může si forward prodloužit (tzv. swapem) za stanovený poplatek viz ceník (podle objemu v CZK).

Proces uzavření a vypořádání forwardu

fx man

1.

Složení vratné zálohy z částky forwardu

Z 10% zálohy se pouze strhne jednorázový poplatek podle objemu transakce

2.

Ve chvíli připsání prostředků může klient sjednat forward

Částka + kurz a valuta vypořádání forwardu

3.

Následující den dodáme potvrzení a výpis forwardu

Kompletní parametry transakce

4.

Dva dny před koncem platnosti forwardu je klient telefonicky kontaktován kvůli uhrazení prostředků

5.

V den vypořádání forwardu dojde k převodu prostředků na klientův účet

Proč právě my?

  • Máme ty nejlepší kurzy na trhu

  • Nízké limity částek pro sjednání

  • Jsme flexibilní díky možnosti zkrácení či prodloužení forwardu

Poplatek za službu

Objem transakce (v CZK) Poplatek za sjednání FX transakce
100 000 - 1 milion 0.60 %
1 milion - 5 milionů 0.30 %
> 5 milionů 0.15 %